O' bistro du sud

05 64 28 59 06 预订餐位
通讯
 

O' bistro du sud

O' bistro du sud - - Rochefort


在罗什福尔,市赫敏和DEMOISELLES的,在市中心的心脏,这个小酒馆欢迎您享受良好的肉或新鲜的鱼从拉罗谢尔的拍卖直接。

或PLANCHA之前只是喝我们的酒精致的玻璃。

地点

Maps O' bistro du sud

115 rue de la republique
17300 Rochefort

营业时间

Monday

Closed

Tuesday - Saturday

12:00 - 14:00 / 19:00 - 22:00

Sunday

Closed